Thursday, June 18, 2015

Bài báo về công nghệ in 3D trên tạp chí Tia Sáng


TS. Lê Lâm viết bài mang tính giới thiệu về công nghệ in 3D rất hay trên tạp chí Tia Sáng:

Bài 1: Công nghệ in 3D - Lịch sử và Ứng dụng

Bài 2: Công nghệ in 3D - Tác động và thách thức

Bài 3: Công nghệ in 3D - Vai trò quản lý và chiến lược phát triểnNo comments:

Post a Comment

Please tell us what you think about this post! Thank you.