Friday, July 3, 2015

Ứng dụng công nghệ in 3D làm khớp gối nhân tạo


Trước khi có công nghệ in 3D, lĩnh vực y tế buộc phải sản xuất hàng loạt các thiết bị, dụng cụ, cơ phận cấy ghép... để đạt hiệu quả kinh tế. Hệ quả là các trang thiết bị đó không hoàn toàn vừa vặn với từng bệnh nhân, khi đó hiệu quả điều trị sẽ không tối ưu.

Công nghệ in 3D đã hoàn toàn thay đổi điều đó. Công nghệ in 3D cho phép cá nhân hoá từng sản phẩm, để chúng có thể vừa khớp với từng bệnh nhân mà vẫn rất hiệu quả về mặt kinh tế. Ngày nay bác sĩ có thể lắp cơ phận cấy ghép được chế tạo cho riêng từng bệnh nhân, vừa vặn với cơ địa của chỉ bệnh nhân đó. Đó là những gì mà công ty ConforMIS đang làm cho các bệnh nhân bị tổn thương khớp gối.

Sẽ ngày càng có nhiều công ty như ConforMIS xuất hiện. Lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ đang được cách mạng hoá một cách âm thầm nhưng vững chắc nhờ công nghệ in 3D.No comments:

Post a Comment

Please tell us what you think about this post! Thank you.