Sunday, April 8, 2012

Thiết kế mô hình xe hơi

Hình dưới đây là mô hình ý tưởng cho một kiểu xe hơi được thiết kế bởi một sinh viên năm 3 của trường Đại học Cincinati, Ohio, USA. Chỉ trừ một vài chi tiết nhỏ bằng nhựa acrylic trong suốt được cắt laser, hầu như toàn bộ mẫu mô hình này được chế tạo bằng công nghệ in 3D. Toàn bộ mô hình xe có hơn 80 chi tiết.Cho đến vài năm gần đây, công nghệ phổ biến trong việc tạo mô hình xe vẫn là tạc thủ công đất sét. Công nghệ in 3D đang dần dần thay thế truyền thống đó một cách âm thầm nhưng là một xu thế không thể đảo ngược. Chất lượng, kiểu dáng mẫu mã và thời gian chế tạo mô hình bằng công nghệ in 3D hoàn toàn vượt trội so với công nghệ truyền thống.

Cùng với kiến trúc và y tế, có lẽ ứng dụng của công nghệ in 3D trong chế tạo mẫu xe là một trong các ứng dụng quan trọng nhất của in 3D.

Via i.Materialise


No comments:

Post a Comment

Please tell us what you think about this post! Thank you.